about

INNSAMLING AV DATA

about
about

INNSAMLING AV DATA

about

Effektiv datainnsamling og innovative løsninger.

Vårt felt arbeidende team kan håndtere alle typer av datainnsamling
fra CATI intervjuer til online undersøkelser.

Vi hjelper deg i alle faser av prosjektet, ved å dele vår kunnskap og erfaring. Dette sikrer at all innsamling av data er av beste kvalitet.

Vi er eksperter i å finne målgrupper som vanligvis er vanskelige å nå.
Gi oss gjerne en utfordring!

Metoder.

Etnografiske undersøkelser

Etnografiske undersøkelser gir en dypere forståelse av mennesker, kultur og oppførsel. Vi samler kvalitative data gjennom feltarbeid og observasjon.

Personlige intervjuer / dybdeintervjuer

Vi gjør personlige intervjuer og kvalitative dybdeintervjuer på flere ulike språk, både online og ansikt til ansikt. Med intervjuernes omfattende kunnskap kan vi kartlegge og få fram viktige meninger.

Fokusgrupper

Få rask tilbakemelding på dine produkter og tjenester ved å gjøre kvalitative fokusgrupper. Våre moderatorer forsikrer seg om at alle deltagere er engasjerte og at hver mening og stemme blir hørt.

Produkttesting

Utvikle nye produkter eller forbedre dine nåværende. Med produkttesting får du konkurransedyktig informasjon om hva dine kunder synes er viktig.

Online undersøkelser

Å delta i online undersøkelser er like vanlig som mer tradisjonelle datainnsamlingsmetoder. Vi tilpasser våre online undersøkelser til alle plattformer og enheter. Dette er perfekt for å få frem raske svar og meninger.

Telefonintervjuer

Med telefonintervjuer kan du nå et nasjonalt representativt utvalg for ulike menings- og forbrukerundersøkelser. Vårt CATI senter håndterer både store og små prosjekter. Vi følger alltid retningslinjene fra ESOMARS.

Vi elsker utfordringer!

Vi brenner for utfordringer som korte tidsfrister, krevende prosjekter og målgrupper som er vanskelige å nå. Ingen kan slå oss når det kommer til kreative løsninger, vi tør å tenke i nye baner.

viewing

Våre lokaler.

I våre moderne lokaler i Göterborg og Stockholm har vi tilgang til den siste teknologien som HD opptak, live streaming og simultanoversettelse. Vi har også mobile løsninger som gjør det mulig å gjennomføre markedsundersøkelsen uansett beliggenhet.

Vi kan enkelt tilrettelegge våre lokaler for kvantitativ produkttester ved å skape et nøytralt miljø. Vi kan også bruke flere innsamlingsmetoder simultant for å få best mulig resultat.

HD-OPPTAK

LIVE STREAMING

BILDE-I-BILDE

UX-TESTING

ENVEIS SPEIL

TOLKNING

viewing