about

DATAINSAMLING.

about
about

DATAINSAMLING.

about

Effektiv och innovativ datainsamling.

Vår egna fältavdelning hanterar alla typer av datainsamling, från CATI-intervjuer till webbenkäter. Med vår erfarenhet hjälper vi dig genom alla steg i projektet och säkerställer att insamlingen av data håller högsta kvalitet.

Vi är experter på att hitta målgrupper som är svåra att nå.
Utmana oss!

Våra metoder.

Etnografiska studier

Med etnografiska studier får du en större förståelse för människor, beteenden och kultur. Kvalitativ data genom fältarbete och observation.

Personliga intervjuer / Djupintervjuer

Vi genomför personliga intervjuer och kvalitativa djupintervjuer på olika språk, online och face-to-face. Med våra intervjuares stora kunskap inom flera olika ämnen kan vi kartlägga och fånga upp viktiga åsikter.

Fokusgrupper

Få direkt feedback om dina produkter och tjänster med kvalitativa fokusgrupper. Våra utbildade moderatorer ser till att deltagarna är engagerade och att alla kommer till tals.

Produkttester

Utveckla nya koncept eller förbättra dina befintliga produkter. Med produkttester får du konkurrenskraftig information om vad konsumenterna anser är viktigt.

Webbenkäter

Att delta i undersökningar online är lika vanligt som de mer traditionella datainsamlingsmetoderna. Våra webbenkäter är anpassade för alla plattformar och skärmar. Perfekt för dig som vill ha snabba svar.

Telefonintervjuer

Med telefonintervjuer kan du nå ett riksrepresentativt urval för olika opinions- och konsumentundersökningar. Våra CATI-center hanterar såväl stora som små projekt. Alltid enligt ESOMARs och SMIFs riktlinjer.

Vi älskar svåra utmaningar.

Vi brinner för utmaningar såsom svårnådda målgrupper, korta deadlines
och stora projekt. Hos oss är research aldrig fyrkantigt.

viewing

Våra lokaler.

I våra moderna fokusgrupprum i Göteborg och Stockholm har vi den senaste tekniken såsom HD-inspelning, livestreaming samt översättning i realtid. Vi har även en mobil lösning för att kunna genomföra projekt var helst du behöver.

För kvantitativa produkttester kan vi enkelt omvandla våra lokaler till neutrala miljöer. Vi kan dessutom använda oss av flera insamlingsmetoder simultant för att få bästa möjliga resultat.

HD-INSPELNING

LIVESTREAMING

BILD-I-BILD

UX-TESTER

ENVÄGSSPEGEL

ÖVERSÄTTNING

viewing