about

Tutkimukset.

about
about

Kyselyt.

about

Parempia päätöksiä oikeilla tiedoilla.

Haluatpa kohdentaa otantasi kuluttajiin tai yrityksiin, tarjoamme kokonaisvaltaisen ratkaisun kaikkiin tutkimustarpeisiisi.

Valitse jokin tietty kohderyhmä tai otanta väestöstä. Markkinatutkimusratkaisumme tarjoavat toteuttamiskelpoisia näkemyksiä.

Markkinatutkimusratkaisut.

Asiakkaat

Saa selville mitä asiakkaasi ajattelevat tuotteistasi ja palveluistasi. Kuluttajatutkimuksella saat tarvittavia näkökulmia viedäksesi liiketoimintaasi eteenpäin.

Tuotteet

Kehitä uusia tuotteita tai paranna nykyisiä. Tuotetestauksella saat selville mitä asioita kuluttajasi arvostavat.

Työntekijät

Lisää työntekijöidesi omistautumista työntekijätutkimuksella. Saa selville millaisena työntekijäsi kokevat päivittäisen työmääränsä ja kuinka tyytyväisiä he ovat työpaikkaansa.

Brändit

Ymmärrä millaisena asiakkaasi kokevat brändisi. Bränditutkimus tarjoaa mielipiteitä nopeasti ja saat selkeän analyysin.

Konsepti

Sinulla on mielessäsi idea uudesta tuotteesta tai palvelusta ja haluat testata konseptiasi kohderyhmäsi keskuudessa.

Ad hoc

Autamme sinua kehittämään kuluttajatutkimuksia tapauskohtaisesti. Kokeneet projektipäällikkömme opastavat sinua tutkimuksen alusta loppuun.