Tietosuojakäytäntö / Privacy Policy

Nordic Viewpoint kunnioittaa tietosuojaasi

 1. Lupaamme suojata yksityisyyttäsi ja käsitellä kaikkia meille antamiasi henkilötietoja luottamuksellisina ja tietoisen suostumuksesi perusteella.
 2. Toimittamiasi henkilötietoja käsitellään vain tutkimustarkoituksiin.
 3. Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilman suostumustasi.
 4. Emme koskaan yritä myydä sinulle mitään emmekä myy henkilötietojasi kenellekään. Sellainen ei kuulu toimintaamme. Emme ole puhelinmyyjiä emmekä suoramarkkinoijia. Olemme markkinatutkijoita ja kiinnostuneita vain mielipiteistäsi ja käyttäytymisestäsi.
 5. Kunnioitamme päätöksiäsi tutkimukseen osallistumisesta, tiettyyn kysymykseen vastaamisesta tai osallistumisen lopettamisesta niitä kyseenalaistamatta.  

Yksityisyytesi on meille tärkeää 

Markkinointi-, haastattelu- ja mielipidetutkimuksilla on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä. Niiden tulokset auttavat yrityksiä ja hallituksia tekemään parempia päätöksiä. Tutkimuksessa kertomasi mielipiteet auttavat yrityksiä kehittämään uusia tuotteita ja parantamaan nykyisiä sekä tarjoamaan parempaa asiakaspalvelua. Poliittiset järjestöt ja hallitukset turvautuvat haastattelututkimuksiin esittääkseen lakeja ja toimintalinjoja, joita yleisö haluaa tai tarvitsee.

Osallistuessasi Nordic Viewpointin suorittamaan tutkimukseen voit olla varma, että suojaamme yksityisyyttäsi. Toisinaan saatamme ottaa sinuun uudelleen yhteyttä vastauksiesi vahvistamiseksi. Emme koskaan esitä itseämme tai toimintaamme väärässä valossa.

Olemme laatineet yksityisyydelle tiukat standardit, jotka selostetaan yksityiskohtaisessa tietosuojakäytännössämme. Nordic Viewpoint on markkina-, kuluttaja- ja yhteiskuntatutkimusta edistävän maailmanjärjestön ESOMARin jäsen. Noudatamme ESOMARin määrittelemiä ammattimaisen toiminnan standardeja, jotka myös suojaavat yksityisyyttäsi.

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojasta, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme Ben Lepeziin (ruotsiksi tai englanniksi) sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteella Nordic Viewpoint, Att: Privacy Officer, Prästgårdsgatan 24, 431 44 Mölndal, Sweden.  

Tietosuojakäytäntö 

Nordic Viewpoint kerää henkilötietoja suorittaakseen markkinatutkimusta ja tarjotakseen palvelua asiakkaille, osallistujille ja paneelien jäsenille.

1. Tiedot, joita keräämme
 

Kun Nordic Viewpoint suorittaa tutkimusta, kutsuistamme (kirjallisista tai suullisista), mainoksistamme ja kyselyistämme käy selkeästi ilmi, että ne tulevat meiltä. Niissä myös selitetään yhteydenottomme tarkoitus tai tarkoitukset.

Yhteydenotto tapahtuu tavallisesti jossakin seuraavista tarkoituksista:

 • Kutsumme sinut osallistumaan haastattelututkimukseen.
 • Haluamme haastatella sinua tutkimusta varten.
 • Haluamme vahvistaa äskettäin tehdyssä kyselyssä antamasi vastaukset.
 • Haluamme päivittää sinusta tallentamamme henkilötiedot ja varmistaa, että ne pitävät paikkansa.

Toisinaan saatamme ottaa sinuun yhteyttä jossakin seuraavista tarkoituksista:

 • Haluamme tiedottaa sinua kannustimista.
 • Haluamme pyytää sinulta lupaa henkilötietojesi käyttämiseen sellaiseen tarkoitukseen, jota sinulle ei selitetty silloin, kun alun perin keräsimme henkilötietosi.
 • Haluamme päivittää sinusta tallentamamme henkilötiedot ja varmistaa, että ne pitävät paikkansa.

Kun osallistut tutkimuksiimme, saatamme kysyä sinulta henkilökohtaisten mielipiteidesi lisäksi myös väestötietoja, kuten ikääsi ja kotitaloutesi rakennetta. Voit milloin tahansa kieltäytyä vastaamasta tiettyihin kysymyksiin tai keskeyttää osallistumisesi tutkimukseen. Jos liityt jäsenpaneeliimme, voit irtisanoa jäsenyytesi milloin tahansa soittamalla numeroon +46 31 7872 599 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Emme koskaan tietoisesti kutsu tutkimusten osallistujiksi alle 16-vuotiaita lapsia ilman vanhempien asianmukaista suostumusta. 

Lähteet, joista saamme henkilötietosi ja yhteystietosi yhteydenottoa varten:

 • Jos olet Nordic Viewpointin paneelin jäsen, olet antanut suostumuksesi uusia, sinua mahdollisesti kiinnostavia projekteja koskeville yhteydenotoille.
 • Mainokset, kun olet osoittanut kiinnostusta markkinatutkimustamme kohtaan ja antanut meille henkilötietosi verkossa olevalla tilauslomakkeella.
 • Suora yhteydenotto puhelimitse/kirjeitse tai muulla tavalla. Tässä tapauksessa Nordic Viewpoint on saattanut hankkia tai ostaa yhteystietosi viralliselta rekisteritoimittajalta tietyn otoksen määrittelyn perusteella. Tällöin noudatamme kyseisen toimijan tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja henkilötietojesi suojan varmistamiseksi tietyssä projektissa/tarkoituksessa.
 • Suora yhteydenotto asiakaslistan perusteella. Asiakkaamme voivat antaa meille markkinatutkimusta varten omia asiakaslistojaan, jolloin luotamme siihen, että he ovat pyytäneet sinulta suostumuksen suoralle yhteydenotolle markkinointitutkimustarkoituksessa.

Mitä henkilötietoja keräämme? 

Kun osallistut markkinatutkimusprojekteihimme tai osoitat kiinnostusta niitä kohtaan, pyydämme sinua ilmoittamaan etunimesi, sukunimesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, asuinpaikkakuntasi ja ikäsi (syntymäaikasi).

Joissakin projekteissa voimme kerätä myös ammattisi ja muuta väestötietoa, josta sinut saatetaan tunnistaa.

Tätä tietoa käytetään kyseiseen tutkimukseen liittyvään yhteydenpitoon. Voimme kerätä projektin aikana, tutkimustarkoituksiin ja suostumuksellasi myös valokuvia ja videoita, joista sinut voi tunnistaa. Kyseisiä tietoja käytetään vain sisäiseen toimintaamme ja asiakkaidemme tutkimustarkoitukseen, ja niitä säilytetään turvallisesti ja vain niin kauan kuin tutkimuksen tarkoitus sitä edellyttää.

Yhteydenpito puhelimitse: Vakiokäytäntönä puhelumme tallennetaan ja tallenteita säilytetään puhelinyhteyden tarjoavan toimittajan, Ruotsissa toimivan Weblinkin palvelimille. Puheluita ja tallenteita säilytetään meille tarjottavaan palveluun liittyvissä tarkoituksissa ja sisäistä laaduntarkastusta varten. Tallenteet säilytetään vain niin kauan kuin projektin tarkoitus sitä edellyttää. Tallenteita voidaan suostumuksellasi jakaa asiakkaille tai laaduntarkastuskäyttöön.

Yhteydenpito sähköpostitse: Sähköpostiosoitteita ja sähköpostiviestien sisältöä (joka saattaa käsittää meille antamiasi tietoja) säilytetään sähköpostijärjestelmissämme 7 vuoden ajan, ja 6 kuukauden kuluttua ne arkistoidaan järjestelmään, johon on rajoitettu pääsy.

Yhteydenpito sosiaalisen median kautta: Sosiaalisessa mediassa tapahtuva yhteydenpito tiimiläistemme kanssa tallennetaan sosiaalisen median palveluntarjoajan palvelimille sen toimijan tietosuojakäytännön mukaisesti, jolle olet antanut suostumuksesi liittyessäsi jäseneksi. Sosiaalisen median palveluntarjoajat lähettävät sosiaalisen median päälliköillemme automaattisia sähköposti-ilmoituksia, jotka voivat sisältää meihin sosiaalisessa mediassa yhteyttä ottavan henkilön käyttäjänimen ja profiilin sisältöä.

Kyseisiä sähköpostiviestejä säilytetään yllä olevan Yhteydenpito sähköpostitse -kohdan mukaisesti. Ostetut/saadut henkilötiedot voivat sisältää muun muassa nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, tulotasosi, tiedon auton omistuksesta, ammattisi sekä yrityksen, jossa työskentelet.

Listoja käytetään projektin tarkoitukseen ja henkilötiedot tallennetaan tulevaa käyttöä varten vain nimenomaisella suostumuksellasi, jos päätät liittyä jäsenpaneeliimme.

Kun sinä osallistujana annat meille henkilötietoja, sinulta pyydetään suostumusta tulevia projekteja tai vain kyseistä projektia koskeviin yhteydenottoihin.

Voit myös pyytää lisätietoja Nordic Viewpointista ja sen paneelista, ennen kuin annat suostumuksesi tulevia projekteja koskeville yhteydenotoille.

Jos yhteydenotto liittyy ammattiisi, henkilötietosi voivat sisältää yrityksen nimen ja asemasi yrityksessä. 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi? 

Yleisesti ottaen henkilötietojasi säilytetään projektin keston ajan ja enintään 24 kuukautta sen päättymisestä. Tietoja voidaan kuitenkin säilyttää kauemmin, jos annat siihen suostumuksesi, jos säilyttäminen katsotaan kohtuulliseksi tai jos sille on olemassa oikeusperuste.

Meillä on esimerkiksi oikeusperuste pitää rekisteriä henkilöistä, joille tarjoamme kannustimia. Kun liityt paneelin jäseneksi, annat suostumuksesi tulevia tutkimuksia koskeville yhteydenotoille. Henkilötietojasi säilytetään, kunnes peruutat suostumuksesi tai niin kauan kuin tiedot pitävät paikkansa ja olet aktiivinen jäsen. 

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi? 

Nordic Viewpoint rajoittaa pääsyä henkilötietoihisi teknisin ja organisatorisin toimin. Projektin aikana henkilötietosi ovat Nordic Viewpointin toimitusjohtajan ja sen tiimin saatavilla, joka hoitaa markkinointitutkimusta, jota koskevalle yhteydenpidolle olet antanut suostumuksesi.

Projektin päätyttyä pääsy kaikkiin tietoihin on rajoitettu ylimmälle johdolle ja IT-tiimeille. Tiedot arkistoidaan turvallisesti ja turhat tiedot poistetaan.

Nordic Viewpoint käyttää tutkimushankkeiden osallistujien rekisteröimisessä Confirmit Horizons -ohjelmistoa. Confirmit on GDPR:n vaatimusten mukainen toimittaja, joka suojaa henkilötietojasi teknisin ja organisatorisin toimin.  

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Nordic Viewpoint käsittelee projekteissa rekisterinpitäjänä henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettua etua varten, paitsi silloin, kun rekisteröidyn etu tai hänen henkilötietojensa suojaamista vaativat perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät kyseisen edun, etenkin jos rekisteröity on lapsi.

Nordic Viewpoint pitää oikeutettuna etunaan sitä, että tiettyyn projektin liittyvän kohderyhmän jäsenet ovat halukkaita ilmaisemaan mielipiteensä tuotteista ja palveluista, joita he käyttävät, jotka he tuntevat tai joita he mahdollisesti ovat halukkaita käyttämään.

Pyydämme paneelin jäseniltä suostumuksen tulevia projekteja koskeviin yhteydenottoihin ja käsittelemme henkilötietoja tämän nimenomaisen suostumuksen perusteella kutsuaksemme rekisteröityjä uusiin markkinatutkimuksiin, joita Nordic Viewpoint tai sen asiakkaat suorittavat.

2. Tutkimusvastausten ja yhteystietojen luottamuksellisuus

Yhdistämme tietyssä tutkimuksessa antamasi vastaukset kaikkien muiden osallistujien vastauksiin ja raportoimme yhdistetyt vastaukset tutkimuksen tilanneelle asiakkaalle. Emme koskaan tarkoituksellisesti raportoi yksittäisiä tutkimusvastauksiasi, paitsi alla kuvatun mukaisesti.

Sidosyrityksemme tai ulkopuoliset palveluntarjoajat voivat kerätä, säilyttää tai käsitellä tutkimusvastauksiasi sekä Ruotsissa että sen ulkopuolella. Sopimus velvoittaa näitä yrityksiä pitämään luottamuksellisina kaikki tiedot, joita ne keräävät ja antavat meille tai joita me keräämme ja annamme niille, ja suojaamaan tiedot omiamme vastaavien ja GDPR:n vaatimukset täyttävien turvallisuusstandardien ja käytäntöjen mukaisesti.

Sen lisäksi, että pidämme tutkimusvastauksesi luottamuksellisina, emme koskaan myy, jaa, vuokraa tai muulla tavoin tarkoituksellisesti siirrä nimeäsi, osoitettasi, puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi asiakkaillemme, muille markkinatutkimusyrityksille, suoramarkkinointiyrityksille tai kenellekään muulle.

Ainoat poikkeukset, jotka sallivat henkilötietojesi tai tutkimusvastauksiesi luovuttamisen kolmansille osapuolille, ovat seuraavat:

 • Pyyntösi siitä tai suostumuksesi siihen, että tunnistetietojasi ja omia vastauksiasi jaetaan kolmansille osapuolille määritetyssä tarkoituksessa.
 • ESOMARin suositusten mukaisesti annamme vastauksesi kolmannelle osapuolelle, joka on sopimuksella sitoutunut pitämään tiedot luottamuksellisina ja käyttämään niitä vain tutkimus- tai tilastointitarkoituksiin.
 • Se harvinainen mutta mahdollinen tapaus, että tiedot on luovutettava tuomioistuimen tai muun hallintoelimen haasteen, pidätysmääräyksen, päätöksen tai vastaavan oikeudellisen tai lakisääteisen vaatimuksen johdosta.

Henkilötietosi suojan varmistamiseksi henkilötiedot siirretään aina turvallisia tiedonsiirtomenetelmiä käyttäen ja GDPR:n vaatimusten mukaisesti.

3. Evästeiden, lokitiedostojen ja muun tekniikan käyttö

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi. Verkkosivusto antaa tietokoneellesi numeerisen käyttäjätunnuksen ja tallentaa tiettyä tietoa selaustoiminnastasi internetissä. Asiakkaamme, sidosyrityksemme ja me itse voimme käyttää tutkimussivustoilla evästeitä paremman käyttökokemuksen tarjoamista sekä laadunvarmistus- ja varmennustoimintoja varten

Evästekäytäntö

Käyttämiimme evästeisiin ei tallenneta henkilötietoja. Laitetunnistustekniikat antavat käyttäjän tietokoneelle yksilöivän tunnisteen, jota käytetään tietokoneen tunnistamiseen ja seurantaan. Asiakkaamme, sidosyrityksemme ja Nordic Viewpoint eivät käytä laitetunnistustekniikkaa (joka tunnetaan myös asiakaskoneen tunnuksena ja digitaalisena sormenjälkenä) henkilötietojen keräämiseen tai tietokoneen käyttäjien verkossa toimimisen seurantaan. Voimme käyttää tekniikkaa auttamaan asiakkaitamme tutkimustulosten eheyden varmistamisessa. Tekniikka analysoi tietokoneesi verkkoselaimesta ja muista julkisesti saatavilla olevista datalähteistä saatua tietoa, esimerkiksi tietokoneesi teknisiä asetuksia, ominaisuuksia ja IP-osoitetta. Tietoja käytetään tietokoneellesi annettavan yksilöivän tunnisteen luomiseen. Yksilöivä tunniste on aakkosnumeerinen tunniste, jonka me säilytämme. Emme säilytä tietoa, jota tekniikka analysoi yksilöivän tunnisteen luomista varten. Tekniikka ei häiritse tai estä tietokoneesi käyttöä tai hallintaa eikä muuta, muuntele tai vaihda tietokoneesi asetuksia tai toimintoja.

Pystyäksemme auttamaan asiakkaitamme tutkimustulosten eheyden suojaamisessa ja varmistamisessa:

 • voimme linkittää tai yhdistää yksilöivän tunnisteesi sinuun ja mihin tahansa meille antamiisi tietoihin
 • voimme jakaa yksilöivän tunnisteesi asiakkaidemme ja muiden tutkimus- tai paneelitoimittajiemme kanssa
 • voimme vastaanottaa tai hankkia sinuun liittyvän yksilöivän tunnisteen kolmannelta osapuolelta, muun muassa tutkimus- tai paneelitoimittajalta tai Nordic Viewpointin asiakkaalta.

Kaikkia tiettyyn henkilöön liittyviä yksilöiviä tunnisteita suojataan tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Käytämme ja jakelemme kyseistä tekniikkaa ammattimaisesti, eettisesti ja tietosuojakäytäntömme, kaikkien yrityksemme sinulle antamien lausuntojen ja ilmoitusten sekä sovellettavien lakien ja toimialan käytänteiden mukaisesti.

Siinä tapauksessa, että saamme tietää mistä tahansa tekniikan käyttöön liittyvästä epäeettisestä toiminnasta tai tekniikan käytöstä tavalla, joka on ristiriidassa vastaajille antamiemme lausuntojen ja ilmoitusten kanssa tai sovellettavien lakien ja käytänteiden vastainen, ryhdymme välittömästi toimiin estääksemme epäeettisen toiminnan ja varmistaaksemme tekniikan asianmukaisen käytön.

4. Henkilötietojen suojaaminen

Tiedotamme työntekijöitämme luottamuksellisuutta, tietoturvaa ja tietosuojaa koskevista käytänteistämme ja menettelytavoistamme ja painotamme niiden noudattamisen tärkeyttä. Tietoturvatoimemme noudattavat yleisesti hyväksyttyjä henkilötietojen suojaa koskevia kaupallisia vaatimuksia.

Voimme siirtää henkilötietoja sidosyrityksillemme tai ulkopuolisille palveluntarjoajille tutkimuksiin liittyvissä tarkoituksissa, kuten tietojenkäsittelytoimenpiteitä ja kannustimien toteuttamista varten. Vaadimme kyseisiä yrityksiä suojaamaan kaikki henkilötiedot oman yrityksemme toimenpiteitä ja GDPR:n säännöksiä vastaavalla tavalla. Noudatamme meille annettujen henkilötietojen suojaamisessa alalla yleisesti hyväksyttyjä standardeja sekä tietojen toimittamisen aikana että vastaanotettuamme ne.

5. Henkilötietojen paikkansapitävyys

Nordic Viewpoint pyrkii kohtuullisin keinoin pitämään hallussaan olevat tai hallitsemansa jatkuvassa käytössä olevat henkilötiedot paikkansapitävinä, täydellisinä, ajantasaisina ja olennaisina uusimman saatavillamme olevan tiedon pohjalta. Luotamme siihen, että autat meitä pitämään itseäsi koskevat henkilötiedot paikkansapitävinä, täydellisinä ja ajantasaisina vastaamalla kysymyksiimme rehellisesti.

6. Pääsy henkilötietoihin

Jos haluat pääsyn henkilötietoihin, joita meillä sinusta on, tarvitsemme sinulta kirjallisen pyynnön alla ilmoitettuun sähköposti- tai postiosoitteeseen. Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja korjata, oikaista tai poistaa virheelliset tiedot seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

 • Pääsyn antaminen henkilötietoihisi paljastaa muita koskevia henkilötietoja.
 • Tietojen luovuttaminen voisi paljastaa Nordic Viewpointia tai sen asiakkaita koskevaa luottamuksellista kaupallista tietoa.
 • Pääsyn antaminen olisi kohtuuttoman hankalaa tai kallista suhteessa niihin riskeihin, joita tietosuojaasi kyseisessä tapauksessa kohdistuu.

Pyrimme toimittamaan pyytämäsi tiedot 30 päivän kuluessa tiedonsaantipyyntösi vastaanottamisesta. Jos emme pysty täyttämään pyyntöäsi, toimitamme sinulle kirjallisen selityksen pyyntösi torjumisesta.

7. Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi rekisteristämme. Voit joko lähettää viestin osoitteeseen [email protected] tai ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme. Henkilötietosi poistetaan tai anonymisoidaan mahdollisimman pian, ja Nordic Viewpoint pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että henkilötiedot poistetaan.

Vaikka olisimme poistaneet sinua koskevat tiedot, emme voi taata, ettemme enää ota sinuun yhteyttä, jos henkilötietosi ovat mukana listalla, jonka olemme saaneet tai ostaneet ja jolle olet antanut suostumuksesi.

8. Ilmoitus käytännön voimassaolosta

Tämä käytäntö päivitettiin viimeksi ja on voimassa 21-5-2018 lähtien.

9. Yhteydenottotapa

Tätä käytäntöä koskevat kysymykset, menettelyämme koskevat valitukset ja tiedonsaantipyynnöt osoitetaan Nordic Viewpointin tietosuojavastaavalle sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen

Nordic Viewpoint AB
Att: Privacy Officer, Ben Lepez
Prästgårdsgatan 24
431 44 Mölndal,
Sweden

Sweden Tutkimme kaikki valitukset ja pyrimme ratkaisemaan ne, joita pidämme oikeutettuina. Tarvittaessa tarkistamme periaatteitamme ja menetelmiämme varmistaaksemme, ettei sama ongelma kosketa muita.