Fortrolighedspolitik / Privacy Policy

Nordic Viewpoint respekterer respondentrettigheder

 1. Vi lover at beskytte dit privatliv og behandle de oplysninger, du giver os som værende fortrolige, og at alle de oplysninger du giver os, vil være baseret på et informeret samtykke.
 2. De oplysninger du giver os, vil kun blive brugt til undersøgelsesformål.
 3. Vi vil ikke udlevere dine personlige oplysninger til nogen tredjepart uden dit samtykke.
 4. Vi vil aldrig forsøge at sælge dig noget, og vi vil aldrig sælge dine personlige oplysninger til nogen. Det er ikke vores forretning. Vi er ikketelefonsælgere eller direkte marketingfolk. Vi er markedsforskere, der kun er interesserede i dine meninger og adfærd.
 5. Dine beslutninger om deltagelse i en undersøgelse, at give svar på specifikke spørgsmål. eller framelde deltagelse vil blive respekteret uden spørgsmål.

Dit privatliv er vigtigt for os

Markeds-, undersøgelses- og opinionsundersøgelser tjener en vigtig funktion isamfundet. Virksomheder og regeringer træffer bedre beslutninger ved brug af undersøgelser. Som en undersøgelsesdeltager hjælper dinemeninger virksomheder med, at udvikle nye produkter, at forbedre de eksisterende, og forbedre deres kundeservice. Politiske organisationer og regeringer er også afhængige af undersøgelser for at fremme lovgivning og politikker, som offentligheden ønsker eller har brug for.

Når du deltager i undersøgelser udført af Nordic Viewpoint, kan du være sikker på at vi vil beskytte dit privatliv. Lejlighedsvis vil vi muligvis kontakte dig igen for at validere dine svar. Vi vil aldrig fejlrepræsentere os selv, eller det vi står for.

Vi har udviklet strenge privatlivsnormer, der er beskrevet i vores detaljerede privatlivspolitik. Nordic Viewpoint er medlem af ESOMAR, verdensorganisationen for at muliggøre bedre undersøgelser for markeder, forbrugere og samfund.

ESOMAR sætter de faglige standarder, som vi overholder, og som også beskytter dit privatliv.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende privatlivets fred, bedes du kontakte vores privatlivskonsulent (Ben Lepez) via e-mail ([email protected]) eller via post ved Nordic Viewpoint, Att: Privatlivskonsulent, Prästgårdsgatan 24, 431 44 Mölndal, Sverige.

Fortrolighedspolitik

Nordic Viewpoint indsamler personoplysninger for at kunne gennemføremarkedsundersøgelser, og tilbyde tjenester til vores kunder, deltagere, og panelmedlemmer.

1. De oplysninger, vi indsamler

Når Nordic Viewpoint udfører undersøgelser, identificerer vores invitationer (skriftligt eller verbalt), annoncer og spørgeskemaer os klart og tydeligt, og forklarer formålet med vores kontakt.

Når vi kontakter dig, gør vi det generelt for et af følgende formål:

 • For at invitere dig til at deltage i undersøgelser;
 • For at foretage et undersøgelsesinterview med dig;
 • For at validere svar du gav i en nylig undersøgelse, vi gennemførte;
 • For at opdatere og sikre, at vores journaler med dine personoplysninger er korrekte.

Vi kan lejlighedsvis kontakte dig for et af disse andre formål:

 • For at give dig besked om incitamentet;
 • For at bede om din tilladelse til at bruge dine personoplysninger til et formål, der ikke blev forklaret til dig, da vi først indsamlede dine personoplysninger.
 • For at opdatere og sikre, at vores journaler med dine personoplysninger er korrekte.

Når du deltager i vores undersøgelser, kan vi bede dig om dine personlige meninger, såvel som demografiske oplysninger, som din alder og sammensætning af din husstand. Du kan nægte at besvare visse spørgsmål, samt til enhver tid afbryde deltagelse i en undersøgelse. Hvis du deltager i vores medlemspanel, kan du til enhver tid stoppe dit medlemskab på telefon på +46 317872599, eller ved at sende en e-mail til [email protected].

Vi inviterer aldrig bevidst børn under 16 år til at deltage i undersøgelsesstudier uden at træffe foranstaltninger for at sikre passende forældresamtykke.

Hvorfra får vi dine person- og kontaktoplysninger til at kontakte dig: 

 • Hvis du er medlem af Nordic Viewpoints panel, har du givet samtykke til at blive kontaktet om nye projekter, som kan være relevante for dig.
 • Igennem reklame hvor du har vist interesse for vore markedsundersøgelsesprojekt, og du har givet os dine personlige oplysninger via onlineformularer.
 • Via telefon/brevpost eller andre direkte kontaktmidler. I dette tilfælde kan Nordic Viewpoint have anskaffet/købt kontaktoplysninger fra officielle listeleverandører baseret på specifikke stikprøvespecifikationer, og vi overholder privatlivets betingelser og vilkår for brug af politikudbydere, for at sikre beskyttelse af dine personoplysninger til det specifikke projekt/formål.
 • Ved direkte kontakt baseret på en kundeliste. Kundelister kan leveres til os for at gennemføre markedsundersøgelsesprojekter, og vi stoler på, at vores kunder har dit samtykke, så vi kan kontakte dig direkte afmarkedsundersøgelsesformål.

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?

Når du deltager i/viser interesse for vores markedsundersøgelser, vil vi bede dig om at angive dit fornavn, efternavn, telefonnummer, e-mail, by og alder (fødselsdato) og afhængig af projektet, yderligere oplysninger om dit erhverv og andre demografiske oplysninger, der kan identificere dig.

Disse oplysninger bruges til at kontakte dig om den undersøgelse, du abonnerer på.

I løbet af et projekt kan vi til undersøgelsesformål og med dit samtykke, indsamle billeder og videofiler, hvori du kan identificeres. Disse oplysninger vil kun blive brugt internt af os og vores kunder til projektets undersøgelsesformål og vil blive opbevaret sikkert, og ikke længere end det er nødvendigt for undersøgelsesformålet.

Telefonkontakt: Som standard registreres og opbevares vores opkald på serverne hos vores telefonlinjeudbyder Weblink, der er baseret i Sverige. Telefonopkald og optagelser gemmes i forhold til den service, de leverer til os og til intern kvalitetskontrol. Optagelserne lagres ikke længere end nødvendigt for projektets formål. Optagelserne kan deles med klienter baseret på dit samtykke eller til kvalitetskontrol.

Kontakt via e-mail: e-mailadresser og emailindhold (som kan indeholde oplysninger, du gav os) gemmes i vores e-mailsystemer i 7 år, og arkiveres med begrænset adgang efter 6 måneder.

Kontakt via sociale medier. Kontakt med vores team via sociale medier gemmes på udbyderne til sociale mediers servere, og i overensstemmelse med udbyderens fortrolighedspolitik, som du har givet samtykke til medlemskab ved. Udbyderne af sociale medier har automatiske e-mailmeddelelser tiladministratorerne af vores sociale medier, der kan indeholde indhold og brugernavn på den sociale medieprofil, der kontakter os. Disse emails lagres i overensstemmelse med vores politik for ”Kontakt via mail” som nævnt ovenfor.

Købte anskaffede personoplysninger kan indeholde, men er ikke begrænset til, dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, indkomstniveau, bilejerskab eller dit erhverv og det firma, du arbejder for. Lister bruges til projektet, og personoplysninger gemmes kun til fremtidig brug baseret på dit udtrykkeligesamtykke, hvis du vælger at være medlem i vores medlemspanel.

Når du som deltager, giver os dine personoplysninger, vil du blive bedt om at  acceptere at blive kontaktet for fremtidige projekter eller til dette projekt, men du vil gerne modtage yderligere oplysninger om Nordic Viewpoint, inden du giver samtykke til fremtidig kontakt.

Hvis du bliver kontaktet om dit erhverv, kan detaljer for personoplysninger indeholde dit firmanavn og stilling i virksomheden.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger? 

Generelt gemmes dine personlige data i projektets varighed og op til 24 måneder efter projektets afslutning, men de kan opbevares længere på grundlag af dit samtykke eller hvis der er et rimeligt eller juridisk grundlag. Som et eksempel, eksisterer der lovlige grundlag til at føre registreringer på dem, som vi har tilbudt incitamenter til.

Når du abonnerer som panelmedlem, accepterer du at blive kontaktet til fremtidige undersøgelser. Dine personoplysninger bliver gemt, indtil du tilbagekalder dit samtykke og så længe oplysningerne er korrekte, og du er etaktivt medlem.

Hvem har adgang til dine personoplysninger? 

Nordic Viewpoint vil anvende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at begrænse adgangen til dine personoplysninger. I hele projektforløbet eradgang til dine personoplysninger tilgængelig for Nordic Viewpoints administrerende direktør og det team, der arbejder på det aktuellemarkedsundersøgelsesprojekt, som du har givet samtykke om at blive kontaktet om. Når et projekt er lukket, er adgang til alle oplysninger begrænsede til ledende medarbejdere og it-teams. Data arkiveres omgående sikkert, og unødvendige data fjernes.

For registrering af deltagere til undersøgelsesprojekter bruger Nordic Viewpoint Confirmit Horizons software. Confirmit er, som leverandør GDPR-kompatibel, og har tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysninger opbevares sikkert.

Juridisk grundlag for behandling af personoplysninger.

For projekter behandler Nordic Viewpoint som styreenhed personoplysninger, der er nødvendige for legitime interesser, som styreenheden eller en tredjepart forfølger, medmindre sådanne interesser tilsidesættes af den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, især hvis den registrerede er et barn.

Nordic Viewpoint anser det for en legitim interesse for den deltager, der tilhører en specifik projektrelateret målgruppe, at være villig til at afsige deres mening om produkter og tjenester, som de anvender, kender til, eller vil være interesseret i at anvende.

For panelmedlemmer indsamler vi samtykke til igen, at kontakte den registrerede for fremtidige projekter og vil behandle personoplysninger baseret på udtrykkeligt samtykke, med henblik på at invitere dem til at deltage i nye markedsundersøgelser, der udføres af Nordic Viewpoint eller deres kunder.

2. Fortroligheden af besvarelserne og kontaktinformation 

Vi kombinerer dine undersøgelsessvar i en given undersøgelse, med svarene fra alle andre der deltager og rapporterer de kombinerede svar, til den klient der har bestilt undersøgelsen. Vi vil aldrig med vilje rapportere dine individuelle undersøgelsessvar, undtagen som beskrevet nedenfor.

Dine undersøgelsessvar kan indsamles, opbevares eller behandles af vores tilknyttede virksomheder eller ikke-tilknyttede udbydere, både inden- og uden for Sverige. De er kontraktmæssigt forpligtet til at opbevare enhver oplysninger de indsamler og udleverer til os, eller som vi indsamler og fortroligt meddeler dem, og skal beskytte dem med sikkerhedsstandarder og -praksis, der svarer til vores egen og i som er i overensstemmelse medGDPR.

Ud over at holde dine spørgeskemaer fortrolige, vil vi aldrig sælge, dele, udleje eller på anden vis forsætligt overføre dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse til vores kunder, andre markedsundersøgelser, direktemarkedsføringsvirksomheder, eller nogen andre.

De eneste undtagelser, hvor vi kan videregive dine personoplysninger eller undersøgelser til tredjeparter, er som følger

 • Du anmoder om, eller giver samtykke til, at dele dine identificerende oplysninger og individuelle svar med tredjeparter med et bestemt formål;
 • I overensstemmelse med ESOMARretningslinjerne giver vi dine svar til en tredjepart, der er kontraktmæssigt forpligtet til at holde oplysningerne fortrolige og kun bruge dem til undersøgelses- eller statistiske formål.
 • I den sjældne, men mulige omstændighed, at oplysningerne er underlagt informationer i henhold til retslige eller andre offentlige stævninger, dommerkendelser, ordrer eller lignende lovgivningsmæssige eller regulatoriske krav.

Overførsel af dine personoplysninger vil altid ske via sikre dataoverførselsmetoder og i overensstemmelse med GDPR, for at sikre en sikker overførsel af dine personoplysninger.

3. Brug af cookies, logfiler og andre teknologier

Cookies er små tekstfiler der gemmes på din computer af et websted, som tildeler et numerisk bruger-id og gemmer visse oplysninger om dit onlinebesøg. Vores kunder, tilknyttede virksomheder, og os selv, kan bruge cookies på undersøgelsesstederne til at hjælpe os med at give dig en bedre oplevelse, og til at levere kvalitetskontrol og valideringsfunktioner. Ingenpersonoplysninger gemmes i nogen cookie, vi benytter.

Cookiepolitik

Enhedsidentifikationsteknologier tildeler en unik identifikator til en brugers computer for at identificere og spore computeren. Hverken vores kunder, tilknyttede virksomheder eller Nordic Viewpoint, benytter enhedsidentifikation (også kendt som maskin-id eller digitalt fingeraftryk)-teknologi til at indsamle personoplysninger, eller spore computerbrugersonlineaktiviteter. Vi kan bruge teknologien til at hjælpe vores kunder med at sikre integriteten af undersøgelsesresultaterne. Teknologien analyserer oplysninger og data fra din computers webbrowser og fra andre offentligttilgængelige datapunkter, herunder f.eks. computerens tekniske indstillinger, computerens egenskaber og computerens IP-adresse. Disse data bruges til at oprette en unik identifikator, der er tildelt din computer. Den unikkeidentifikator er et alfanumerisk id, som vi opbevarer. Vi bevarer ikke de oplysninger, der analyseres af teknologien, for at skabe den unikke identifikator. Teknologien hverken forstyrrer eller påvirker din brug eller kontrol over din computer, og den hverken ændrer, modificerer eller bytter om på computerens indstillinger eller funktionalitet.

For at fremme vores indsats for at hjælpe kunder med at beskytte og sikre integriteten af undersøgelsesresultater, kan vi:

 • forbinde eller associere din unikke identifikator til dig, og enhver af de oplysninger, du giver os;
 • dele din unikke identifikator med vores kunder og med andre stikprøve- eller panelleverandører; og
 • modtage eller få en unik identifikator knyttet til dig fra en tredjepart, herunder uden begrænsning, en stikprøve- eller panelleverandør eller en klient af Nordic Viewpoint.

Enhver unik identifikator knyttet til et bestemt individ, vil blive beskyttet i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Vi vil anvende og distribuere teknologien på en professionel og etisk måde, og i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik, eventuelle erklæringer og/eller oplysninger, som vores firma har fremsendt til dig, samt gældende love og industrikoder.

I tilfælde af, at vi opdager eller lærer om uetisk adfærd i forbindelse med brugen af teknologien, eller at teknologien bliver brugt på en måde, der er uforenelig med de erklæringer og/eller oplysninger, vi har sendt tilrespondenterne eller som er i strid med gældende love og koder, vil vi straks træffe foranstaltninger for at forhindre sådan uetisk adfærd, og sikre en forsvarlig administration af teknologien.

4. Sikkerhed af personlige oplysninger

Vi informerer vores medarbejdere om vores politikker og procedurer vedrørende fortrolighed, sikkerhed og privatliv, og vi understreger vigtigheden af at overholde dem. Vores sikkerhedsprocedurer er i overensstemmelse med almindeligt anerkendte kommercielle standarder, der bruges til at beskytte personoplysninger.

Vi kan overføre personoplysninger til tilknyttede virksomheder eller ikke-tilknyttede tjenesteudbydere af undersøgelsesrelaterede formål, såsom databehandling og opfyldelse af incitamenter. Vi kræver, at disse virksomheder sikrer alle personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med vores virksomheds foranstaltninger og som er reguleret af GDPR. Vi følger generelt accepterede industristandarder for at beskytte de personoplysninger, der er indsendt til os, både under overførsel og når vi modtager dem.

5. Nøjagtighed af personoplysninger

Nordic Viewpoint gør en rimelig indsats for at holde personoplysninger i besiddelse eller kontrol, der løbende anvendes nøjagtigt, fuldstændigt, aktuelt og relevant, baseret på de seneste oplysninger der er tilgængelige for os. Vi stoler på, at du hjælper os med at holde dine personoplysninger nøjagtige, komplette og aktuelle, ved at give ærlige besvarelser til vores spørgsmål.

6. Adgang til personoplysninger

For at anmode om adgang til de personoplysninger vi har om dig, kræver vi, at du sender din forespørgsel skriftligt til den emailadresse eller postadresse, der er angivet nedenfor. Du kan muligvis få adgang til dine personoplysninger og rette, ændre eller slette, såfremt der er unøjagtigheder, undtagen som følger:

 • At adgangen til dine personoplysninger afslører andres personoplysninger;
 • At offentliggørelse af oplysningerne vil afsløre de fortrolige kommercielle oplysninger tilhørende Nordic Viewpoint, eller dets kunder.
 • At belastningen eller bekostningen af at give adgang vil være uforholdsmæssig med risikoen for dit privatliv i det pågældende tilfælde.

Vi bestræber os på at levere dine ønskede personoplysninger inden for 30 dage efter modtagelsen af din adgangsanmodning. Hvis vi ikke kan opfylde din anmodning, giver vi dig en skriftlig forklaring på, hvorfor vi måtte nægtedin adgangsanmodning.

7. Ret til at blive fjernet

Du har på ethvert tidspunkt ret til at anmode os om, at fjerne dine personoplysninger fra vores journaler, ved at kontakte os på [email protected] eller ved at kontakte vores privatkonsulent. Dine personoplysninger vil blive fjernet eller anonymiseret inden for kortest mulig tid, og Nordic Viewpoint vil gøre alt for at sikre, atpersonoplysninger fjernes.

Ved at fjerne dine journaler kan vi ikke garantere, at du ikke vil blive kontaktet af os igen, hvis dine personoplysninger vises på anskaffede/købte lister, og som du har givet samtykke til.

8. Meddelelse om gyldigheden af denne politik

Denne politik blev senest opdateret, og gælder fra og med 2018-05-21.

9. Sådan kontakter du os

Spørgsmål vedrørende denne politik, klager over vores praksis, samt adgangsanmodninger, skal rettes til Nordic Viewpoint privatkonsulenten via e-mail på [email protected] eller vi brevpost til

Nordic Viewpoint ABAtt: Privatkonsulent, Ben LepezPrästgårdsgatan 24431 44 MölndalSverige

Vi vil undersøge alle klager og forsøge at løse dem, som vi finder berettiget. Om nødvendigt ændrer vi vores politikker og procedurer for at sikre, at andre personer ikke oplever det samme problem.